Zašitá krása - Chodovská tvrz Praha 11
Popis: Chodovská tvrz - která vznikla již ve 13. století dnes slouží jako vyhledávané kulturní centrum. V lednu zde v Malé galerii vystavuje skupina " Deset až dvanáct" výběr ze své tvorby. Jedná se o textilní nástěnné quilty. zastoupeny jsou zde jak tradiční, současné, tak i art quilty. Název výstavy "Zašitá krása" vystihuje dojem kterým na návštěvníky vystavená díla působí Popis: Výstavy se zúčastnily : Marta Drozdová, Jana Příkopová, Ludmila Vachtenheimová, Eva Bovoli, Naďa Harbichová, Jana Haklová, Monika Tilschová, Jana Lálová, Alena Martincová, Jana Kapsová a Mirka Kalinová - členky skupiny "Deset až dvanáct" Popis: O hudební doprovod se při vernisáži postaral kytarista Jakub Fiedler Popis: V krásném prostředí Malé galerie se při vernisáži sešlo mnoho návštěvníků - a také těch kteří se s tímto druhem textilní tvorby setkali poprvé. Měli tak možnost obdivovat díla vystavovatelek - členek Bohemia patchwork klubu Popis: Návštěvníci si důkladně prohlíželi vystavené práce.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
Plná velikost: 4.20 MB Plná velikost: 2.06 MB Plná velikost: 1.87 MB Plná velikost: 1.26 MB Plná velikost: 1.59 MB
Popis: Alena Marticová a její artquilt ( vpravo ) Popis: Jana Příkopová s klasickou technikou zpracovaný vzor tzv. "Mandaly" Popis: Jana Lálová tvoří již dlouhou dobu jak quilty klasické, tak i současné. Popis: Quilty Nadi Harbichové ( vlevo ) vždy září výraznými barvami Popis: Dva quilty z kolekce "Mosty" vystavovala Jana Haklová, v pozadí quilty Evy Bovoli
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
Plná velikost: 2.37 MB Plná velikost: 1.59 MB Plná velikost: 1.77 MB Plná velikost: 1.59 MB Plná velikost: 1.96 MB
Popis: Tématem Mirky Kalinové jsou převážně krajiny, či rostlinné motivy Popis: Klasický quilt "Vážky" Lídy Vachtenheimové, vpravo jedna z artquiltových krajinek Mirky Kalinové
thn00011.jpg thn00012.jpg
Plná velikost: 1.40 MB Plná velikost: 1.87 MB
Skupina " Deset až dvanáct" vystavuje svá díla v mnohých výstavních prostorách, tradičně např. v muzeu Boženy Němcové v České Skalici i jinde.Tentokrát se prezentovala svými quilty v malé galerii Chodovské tvrzi v Praze 11.