Ohlédnutí za 2.Prague Patchwork Meeting 2008

 
 

Když se za posledním, téměř dvouapůltisícím návštěvníkem výstavy zavřely dveře druhého ročníku mezinárodní výstavy patchworku v Praze, nastala chvíle pro rekapitulaci toho, co mohli návštěvníci tohoto svátku patchworku  zažít.

V hlavní části výstavy bylo instalováno 244 prací českých, klubových a zahraničních . Celkově bylo na výstavě k vidění přes 500 prací. Oproti minulé výstavě byl zřejmý vývoj v námětech i použitých technikách zvláště u českých quiltů. Autorky často uváděly inspiraci první výstavou, zvláště její zahraniční částí (francouzské, švýcarské a německé kolekce quiltů). České vystavené quilty také vzbudily zaslouženou pozornost zahraničních návštěvníků výstavy i zahraničních lektorů workshopů. Vedle tradičních vzorů zpracovaných s obdivuhodnou přesností jsme mohli obdivovat i moderní quilty dokumentující obrovskou tvůrčí fantazii českých autorek, a to jak v oblasti námětů, tak v netradičním způsobu provedení.

Další textilní techniky byly zastoupeny textilními kolážemi, malbou na hedvábí a v neposlední řadě i zajímavou diplomovou prací na téma patchwork.

U vchodu do hlavního sálu poutal nebývalou pozornost návštěvníků třicetimetrový zelený koberec pro Afghanistán. Složený z obrovského množství zelených patnácticentimetrových čtverečků symbolizoval přátelství a společnou práci mezi obyčejnými lidmi v projektu na pomoc Afghanistánu. Tohoto projektu se v letošním roce zúčastní i Bohemia patchwork klub (informace budou v nejbližší době uveřejněné na stránkách BPK).

Společnou prací 46 členek BPK byl quilt přihlášený do soutěže o nejdelší quilt na světě "Button-Up Quilt". Na výstavu "Festival of Quilts 2008" konanou od 21.-24. srpna v anglickém Birminghamu bude zaslána práce pojednaná v národních barvách s použitím modrotisku na zadané téma  "Ze stínu do světla".

Český modrotisk a rakouská krojová červená látka byla obsažena i v dalším projektu,  kterého se BPK zúčastnil. Challenge Praha – Vídeň obeslalo svými pracemi 12 členek rakouské Patchwork Gruppe Wien a 17 členek Bohemia patchwork klubu. Tento soubor miniquiltů bude vystaven i na výstavě konané u příležitosti 20. výročí vídeňského klubu ve dnech 19.11.-31.12. v prodejní galerii Tostmann ve Vídni.

Ozvěny 2007 – to byla část, kde (bez výstavních poplatků) prezentovaly své práce posluchačky kurzů loňské výstavy. Této části expozice bezkonkurenčně dominovalo 7 quiltů podle kurzu Kaffee Fassetta. Protože bychom rádi, aby se "Ozvěny" staly tradiční částí budoucích výstav, doporučujeme letošním účastnicím kurzů svá díla co nejdříve dokončit.

V zahraniční části výstavy se opět představila skupina Freischerl z Německa, příjemně překvapila nápaditá kolekce maďarská. Zástupci z celkem 11 zemí zde prezentovali svůj pohled na tradiční i moderní patchwork.

Obrovský zájem budil klasicky aplikovaný quilt slovenské emigrantky, do kterého vtělila emotivní vzpomínky na rodnou zem.

Výstavy se zúčastnily nejen jednotlivci, ale svými kolektivními pracemi  i kluby české a zahraniční. 

Do kategorie "Ozvěn 2007" v chodbě předsálí patřily i překrásné Round Robiny pod vtipným českým překladem Chodí Pešek okolo – společné práce Spolku dam českých

Inspirace z vystavených quiltů našly svou hmotnou podobu v prodejní části výstavy. Více než bohatá nabídka českých i zahraničních látek, pomůcek, knih a dalších "drobností",  které patchworkářky „nutně potřebují“, pak v komerční části výstavy uspokojila i ty nejnáročnější koupěchtivé návštěvnice. Výstavy se letos zúčastnilo18 prodejců ze 6 zemí.

Stánek BPK podával informace o činnosti tohoto českého patchworkového klubu - organizátora výstavy - a přijímal i nové zájemkyně o členství v klubu. Byla zde umístěna urna, do které návštěvníci vhazovali své tipy do soutěže o nejhezčí český quilt. Tuto soutěž vyhlásil pořadatel výstavy pro české quiltařky a byl bohatě dotován cenami od prodejců a sponzorů akce. (Ze soutěže byly vyloučeny členky výboru BPK a přípravného výboru výstavy.)  

Týdeník DRN vystavil jeden z vítězných quiltů ze soutěže uspořádané časopisem při příležitosti výstavy. Tento nový týdenník přináší na svých stránkách i pravidelné kapitoly věnované technikám patchworku.

Vstupní respirační hala byla obsazena dvěma největšími výrobci šicích strojů, PFAFF, který věnoval všem platícím návštěvníkům cívku nití, a BERNINA. Ti zde předváděli nejen nejnovější šicí stroje, ale v expozici PFAFFu si návštěvníci sami mohli vyzkoušet stroj na volné quiltování.

 Bernina zase předvedla nové možnosti svých šicích strojů, např.střihový program "My Label". V této expozici byly vystaveny též oděvy přední francouzské textilní výtvarnice.paní Iny Statescu.

Charitativní činnost BPK a dalších spřízněných patchworkářek byla letos pod názvem "Deky pro radost" zaměřena na šití dek pro maminky z pěstounských rodin. Zatímco v loňském roce se pod záštitou Nadace Terezy Maxové šily dětské deky, v příštím roce de plánuje BPK se zaměřit na deky pro seniory. Kromě pozoruhodných quiltů vznikla i řada nových přátelství. Ve společném šití  pro dobrý účel rozhodně stojí zato pokračovat.

Novinkou výstavy byla dětská sekce. Děti, které zde vystavovaly své práce, získaly ocenění. Těm nejmenším se po celou dobu výstavy věnovaly mladé výtvarnice se zaměřením na práci s dětmi, učily je různé textilní techniky a pomáhaly jim s výrobou drobných suvenýrů.

 Významnou součástí výstavy byly workshopy vedené převážně zahraničními lektory. Pořadatelé se tak snažili seznámit účastníky s technikami, které se běžně v českých zemích nevyučují. Zájemci si mohli vybrat mezi dvěma lekcemi moderního patchworku vedenými jednou z nejvýznamnějších evropských lektorek Gül Laporte z Francie, Kimberly Einmo ze Spojených států, Moniky Pohl z Německa nebo Roswithy Schmit z Rakouska, jejíž kurz byl pro velký zájem vypsán po oba dny výstavy. Českou lektorskou část reprezentovala akademická malířka Eva Galová s textilními kolážemi a Rudolf Dittrich se zcela výjimečnou prezentací amerických quiltů z Alabamy "Gee´s Bend". Posledně jmenovaná prezentace proběhla každý den dvakrát a byla zdarma pro všechny účastníky výstavy. Sál praktických workshopů vybavily po 10 kusech šicími stroji firmy PFAFF a Bernina. Číslo 20 se tak stalo limitujícím pro počet účastníků workshopů s použitím šicích strojů. Celkem navštívilo všechny placené workshopy více než 120 účastníků.

Večer se konala Patchwork party - plavba lodí po Vltavě. Zvláště zahraniční účastníci byli touto akcí, při které je okouzlil pohled na večerní Prahu, nadšeni.

Celou akci provázelo přátelské pohostinství v prostorách hotelu Pramen a Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, jejichž pracovníci se výborně postarali i o materiální pohodlí všech návštěvníků.

Výstavu doprovázely velmi příznivé ohlasy návštěvníků. To samozřejmě zavazuje pořadatele výstavy k tomu, aby příští, 3. ročník PPM, který se bude konat opět o prvním dubnovém víkendu, a který se již začíná připravovat, byl opět lepší. Prvním počinem je vyhlášení soutěže s tématem  „Emoce“. Podmínky budou v nejbližší době uveřejněné na stránkách BPK a výstavy.

Na shledanou za rok na 3.PPM se těší výstavní výbor ve složení: Renata Bažantová, Jana Haklová, Magda Chroustovská, Jana Lálová, Jana Příkopová, Renata Stehlinová, Zuzana Středová, Květa Sudová, Jana Štěrbová a Markéta Zenklová.

Komentář Jana Haklová, fotografie poskytly J.Haklová,J.Lálová,R.Edlmanová,M.Tilschová,N.Harbichová,J.Feureislová a R.Stehlinová