Přejeme všem hodně zdraví a pohody a věříme, že se vše vrátí do starých kolejí a budeme se moci opět s elánem věnovat našemu koníčku, jeho prezentacím na výstavách a hlavně přátelským setkáním.
Všechno nejlepší do Nového roku

Členský příspěvek ve výši jen 80.- Kč prosím uhraďte na účet BPK. Číslo účtu u Raiffeisenbank 2483070001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Setkání Art quilt clubu se  nekonají 


 

15.PPM 2021

  Epidemiologická COVID situace a PPM

Česká republika i mnoho okolních států postupně uvolňuje restrikce, které omezily činnost mnoha firem a znemožnily konání hromadných akcí, zejména veletrhů a výstav. Tempo uvolňování ale zatím vůbec nepočítá s akcemi okolo 10 tisíc a více návštěvníků, i otevření hranic má k úplné volnosti zatím daleko.
Nelze ani říci, zda v prostorách, které PPM využívá, budou platit nějaká kapacitní omezení pro návštěvníky, např. širší uličky, tím méně panelů, exponátů a prodejců. Pokud nebudou podmínky velkých akcí v budoucnosti předem jasně dány, nelze začít kvalitní přípravu dalšího ročníku.
Situace „vis major“ a zrušení výstavy 3 týdny před jejím plánovaným termínem pro PPM znamená, že po vrácení 100% záloh a plateb za pronájem, vstupy, kurzy a poplatky za quilty, zůstávají celoroční náklady na přípravu letošního ročníku nepokryty. Kompenzaci v jakékoliv formě nelze čekat. I proto je nutné důkladně zvážit investice do příprav dalšího ročníku, v každém případě ale až tehdy, až výše zmíněné nové podmínky budou jasné. V současné době přihlížíme i k prognóze možného podzimního opakování epidemie.
Lhůty pro přípravu, které by respektovaly vypsání témat, smlouvy s galeristy a prodejci, se sice dají o trochu zkrátit, ale posun přípravy o více než 3 měsíce není pro kvalitní další ročník PPM možný.
Budeme pozorně sledovat vývoj situace a režim velkých výstav i ochotu a náladu zejména starší mezinárodní hobby klientely cestovat a účastnit se hromadných akcí v zahraničí. Nejdéle v září 2020 rozhodneme definitivně, zda PPM 2021 je reálnou a bezpečnou akcí.

Jana Štěrbová, PPM

 


 

 

 

 

 

 

 

 
14.PPM 2020

 

     14. PPM 2020  SE NEKONÁ

 

Koronavirus ukončil přípravy na 14. PPM 3.-5.4.2020

 

 

Ve chvíli, kdy jsme pro vás editovali březnové vydání Newsletteru PPM s kompletními informacemi a programem 14. PPM, přišlo nařízení Bezpečnostní rady státu, kterým se od 11.3.2020 do odvolání ruší všechny veletrhy, výstavy a společenské a kulturní akce s účastí více než 100 osob.

Z vašich reakcí na mailu i Facebooku víme, že náš smutek ze zrušení celé akce a z toho, kolik práce přišlo nazmar, sdílíte a jsme velmi vděční za všechnu podporu, kterou nám posíláte.

Jedna věc je samotné zrušení akce a druhá je následné finanční vypořádání a sčítání ztrát. Storno z důvodu vyšší moci sice ukládá všem zúčastněným povinnost vrátit veškeré poplatky a zálohy beze zbytku, ale neřeší roční náklady na přípravu akce, propagaci, tisk letáků, náklady na tiskovku, bankovní náklady, telefony atd. Dotčeno je i předzásobení prodejců, storna hotelu, ztráty se zakoupených letenek a jízdenek. Nakolik likvidační to pro nás může být ukážou nejbližší měsíce.

V současné chvíli čekáme, až nám hotel, firma Zápůjčka poskytující panely a Prague Boats vrátí veškeré zaplacené zálohy, abychom mohli vracet výstavní poplatky za quilty a kurzovné. Dobropisovat se budou i všechny faktury za pronájem plochy. Vzhledem k velkému počtu položek předpokládáme, že celý proces návratu zdanitelných plnění bude probíhat následující 3 až 4 týdny.

Snažili jsme se i zastavit zasílání balíků a domluvit se s poštou na jejich odeslání zpět, ty již doručené budeme postupně vracet odesílatelům (poštovné, pokud bude použito, vraceno nebude, protože tato služba bude čerpána). Quilty ponecháme v kanceláři PPM, Přístavní 14, Praha 7 a připravíme je k osobnímu vyzvednutí v recepci (non stop), prosíme ale o předchozí domluvu na termínu.

Situace je natolik nepřehledná, že nelze bez rizika najít vhodný náhradní termín a slíbit všem zúčastněným, že se výstava pouze posune. Jsme mezinárodní akce s vysokým počtem zahraničních návštěvníků a respektujeme cyklus výstav s obdobnou tematikou v Evropě. Kolize s jinou zavedenou výstavou by se jistě podepsala na návštěvnosti a nepřinesla by nikomu z nás očekávanou kompenzaci ztrát. Další jarní měsíce nepřicházejí v úvahu, období prázdnin rovněž ne a finančně náročné září se začátkem školního roku a tradiční EPM ve Francii mnoho prostoru nedává. A dále už jen spekulujeme, podle jednoho z dnešních lékařských vyjádření nelze vyloučit ani podzimní opakování, typické pro virová onemocnění.

Zrušení výstavy nás mrzí o to více, že letošní quilty přihlášené do soutěží byly naprosto mimořádné, zkusíme najít možnost, jak vám je v následujících vydáních Newsletteru alespoň přiblížit díky tomu, že máme jejich fotografie.

 

Ještě jednou děkujeme za podporu a pochopení!

 

Jana Štěrbová

 

 

 

      Setkání Art clubu v pátek 13.3. 2020 se nekoná

 

 
Bloky na pomoc Austrálii             

 

                                                                   

 
 

 

Termín dokončení projektu DODECAGON se posunuje již do roku 2022  

Nový projekt  na téma historického quiltu

   

TERMÍNY

Termíny konání Klubu klasického patchworku, Art quilt clubu a Setkání BPK naleznete v odd. KURZY

 

 

Klub tradičního patchworku

   Klub tradičního patchworku se bude scházet vždy poslední pondělí v měsíci od 16,00 v kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1. (na mapě). 

 

 

Placení členských příspěvků Bohemia patchwork klubu
pro rok 2019

Číslo účtu u Raiffeisenbank 2483070001/5500
Platí se 365,- Kč ročně, příspěvky zaplacené od září na příští rok platí i do konce roku stávajícího. Variabilní symbol je rok, na který se platí.
Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno platící členky

Členský příspěvek lze uhradit i hotově při Zimním setkání BPK, nejdéle na jarním setkání
 

 

Aktualita

První patchworkářka ve vesmíru
(James a Alcestis Oberg)

Když astronautka Karen Nyberg nastoupí do kosmické lodi, přinese s sebou něco dosud neobvyklého do vesmíru: umění patchworku. „Ráda šiji a quiltuji“ vysvětlila během televizního interview v Moskvě. Beru si s sebou nějaké látky a nitě. Doufám, že vytvořím něco, sama ještě nevím co, ale i to bude součást vesmírné tvořivosti, jestli mi vše podaří.“
Na start 28.května si bere čtyři faty, nějaké jehly a nitě. Ovšem bezpečnost dopravního prostředku a váhová omezení jí nedovolují si na oběžnou dráhu vzít šicí stroj, žehličku, barvy, řezák a další obvyklé pomůcky.
Aby mohla šít ve stavu beztíže, bude se muset především někde sama upevnit, aby ona a látky neplavaly okolo, bude muset najít místo s dobrým osvětlením a mít pod přísnou kontrolou nit a odstřihávátko, aby nenarazily do něčí tváře nebo očí.
Přesné šití bude pro ni bezpochyby obrovská výzva, protože ona i látky budou mít tendenci se vznášet místo, aby byly v klidu. Sama to nazvala neobvyklým experimentem.
Přestože množství materiálu a pomůcek, které si sebou může přinést do vesmíru je omezené, Nyberg plánuje použít látky nebo kousky z vyřazených použitých oděvů astronautů, které už na palubě vesmírné lodi jsou. A některé z nich jsou hodně barevné. Pravidlem totiž je, že astronauti si kombinézy mění po týdnu a pak je vyhazují do odpadků. Na palubě totiž nejsou žádné prací automaty, takže kombinézy se potom přidají do kupy odpadu, který se naloží do ruské vyprázdněné zásobovací lodi. Všechno potom při návratu shoří v zemské atmosféře.
Myšlenka použít materiál z „odpadkového koše“ se zrodila už minulý měsíc při interview v Houstonu. Doširoka se usmála a prohlásila: „Vyhozené oblečení – to je úžasná myšlenka!“ Přestože barvy a barvení je na palubě kosmické lodi zakázáno, Nyberg poukázala na koření, které se na palubě nachází a může barvy nahradit – kečup, hořčice nebo chilli sauce.
První quilt z vesmíru bude jistě vzrušující, jedinečný a vysoce hodnotný kus. Avšak přivézt ho zpátky, může být problém, protože Nyberg má v kabině Sojuzu, kterým bude cestovat v listopadu tohoto roku, rezervovaný pouze limitovaný prostor. Doufá však, že alespoň něco z její ruční práce bude moci vzít zpět s sebou na Zemi. Naštěstí jsou tady další příležitosti k dopravě na Zemi. SpaceX Dragon je kabina bez posádky, která přiváží kosmické lodi zásoby. K jejímu dalšímu letu dojde rovněž v listopadu a má už naplánované množství materiálu, který by měla dovézt zpět na Zemi. Je dostatečně prostorná a tak by se zde mohlo najít místo pro jeden nebo dva quilty.
Jestliže se Nyberg na palubě kosmické lodi dostane k odpadkům a tím i k vyhozeným kombinézám z mnoha zemí – USA, Ruska, Kanady, Itálie, Japonska a dalších – představte si tu upřímnou závist jejích pozemských patchworkových kolegyň! NASA by se mohla v tomto případě rozhodnout, zda by šlo jednoho dne na Zemi kombinézy recyklovat a rozdělit je mezi pozemské patchworkářky k zahájení dosud nemyslitelného projektu.
Mezinárodní vesmírná stanice je sama o sobě patchworkem technického počítačového vybavení: přístroje, životně důležité systémy a konstrukční systémy, které byly vyrobeny v různých zemích a „sešity“ dohromady. A co se týče patchworku, životní systém na stanici vyžaduje recyklaci a nové využívání již použitých věcí.
Nyberg zatím nezmínila žádný specifický projekt nebo vzor. Řekla, že se spoléhá na intuici až bude na stanici. Bere si s sebou skicák, tužku a ořezávátko, aby si zaznamenávala nápady, které budou její inspirací. Jestli bude následovat tradiční vzory nebo ji uchvátí nový pohled diktovaný kosmickou představivostí, a´t už bude práce jednoduchá nebo komplikovaná, na každý pád první quilt z vesmíru
se stane jedním ze vzácných obrázků šitých naší historií.
James Oberg je analytik z NBC News a strávil 22 let v NASA Johnson Space Center jako operátor Mission Control a počítačový expert na orbitální dráhy.
Alcestis Oberg je vědeckou spisovatelkou a sběratelkou quiltů.
Oba jsou spoluautory knížky „Průkopnictví ve vesmíru: život na další hranici“ (Pioneering Space: Living on the Next Frontier).

Ze Science on NBC News, 14.5.2013 přeložila. Jana Lálová

 

 

Aplikace

Galerie fotografií quiltů s aplikacemi z promítání na setkání BPK galerie

Projekt "Turkmenistán"

V odkazu na webové stránky www.patchworkparty.sk naleznete článek a bohatou fotogalerii quiltů z projektu "Turkmenistán" Galerie na stránkách "Bernina"

 

Co o nás napsali

 

Přečtěte si překlad článku který napsala pro japonský časopis "Patchwork Quilt tsushin" jeho redaktorka Naomi Ichikawa po návštěvě Prahy.

Česká televize

Česká televize natáčela pro svůj pořad "Barvy života" v klubovně Bohemia patchwork klubu. Pořad je možno shlédnout ze záznamu na stránkách ČT  

Prezentace „Molas“

Fotogalerie z akce.

Novinky

Dne 21.4.2010 byly definitivně stránky klubu rekonstruovány a přemístěny na jiný server. Ve vyhledávači je můžeme najít jako:

www.b-p-k.cz,

nebo b-p-k.cz

I nadále trvá možnost najít stránky pod názvem www.bohemia-patchwork-klub.cz,

nebo bohemia-patchwork-klub.cz,


 Bohemia patchwork klub - zapsaný spolek

IČO  27039307

sídlo: Úzká 313, 330 11 Třemošná

č.účtu :  2483070001 / 5500

předsedkyně :  Jana Haklová,  tel. 777274454, e-mail:  haklovaj@seznam.czLeteckaPosta.cz       Pro přenos souborů fotografií používáme "Leteckou poštu"
Licence Creative Commons
b-p-k.cz, jejímž autorem je Haklová Jana, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .