Projekty: Charita   Boromejky      Koberec   Holubičky  Šitíčka  Klokánek  AfrikaForest
 

Pomáháme

 

 

 

Klokánek

   

Říjen 2010

Vážená paní Sudová,
zasílám Vám a fotografie výrobků, které pro nás Vaše členky patchwork klubu vyrobily, převážná většina je již rozmístěna na bytech. Mnohokrát všem členkám děkujeme a velice si vážíme Vaší spolupráce. Výrobky jsou krásné a děti i tety z nich měly velkou radost. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem a přáním krásného dne.

Jandová
 

 

  Dětská deka od paní Aleny Nováčkové
   

Klokánek by aktuálně potřeboval "lezicí deky" pro své nejmenší obyvatele. Stále trvá možnost potěšit všechny děti ušitím polštářku, deky, textilní hračky a podobně. Prostředníkem pro předání ušitých věcí je BPK. Zde jsou uveřejněny fotografie interiérů Klokánku aby vaše tvorba dobře do interiérů Klokánku zapadla.
Děkujeme za malé Klokánky

 

 

 

  Na jarní setkání BPK přijela Mgr. Alena Jandová - pracovnice Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. Seznámila členky BPK s posláním Klokánku. BPK bude pro děti z Klokánku šít textilní hračky, polštářky, deky aj.. Již na setkání bylo předáno několik polštářků, hraček atd. 

  Klokánek je zařízení pro přechodný domov dětí, které vyžadují okamžitou pomoc, protože se ne vlastní vinou ocitly v nepečujících podmínkách.
Jsou zřizována Fondem ohrožených dětí (FOD) – občanským sdružením na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem. Terénní pracovníci FOD ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí nacházejí v rodinách děti, které například celodenně trpí hladem, jsou týrány fyzicky i psychicky, nuceny konat fyzicky namáhavou práci, pohlavně zneužívány… Pokud se dítě z takového prostředí dostane do dětského domova je znovu potrestáno. Klokánek chce těmto dětem poskytnout poznání prostředí důvěry, lásky, pohody a pocit své vlastní důležitosti a posílit sebevědomí.

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou (asi 10 km od Klatov) byl zřízen jako 13. zařízení tohoto druhu v ČR. Nachází se v rozvojové zóně, která vznikla po zrušení kasáren. Má kapacitu 54 dětí, ve věku od 0 do 18 let. Ve 14 bytech budou bydlet max. 4 děti s jednou „profi“ tetou nebo strýcem.

Zřizovatel – FOD – je nezisková organizace, která je závislá na grantech a dotacích od státu, měst, krajů.

BPK chce pomoci dětem a jejich tetám a strýcům. Záměrem pro začátek je připravit drobné „užitečnosti“ (polštářky, hračky), které budou pro jedno konkrétní dítě a které si je odnese sebou.

První věcičky jsou již vyrobeny a uloženy v Bellusu a čekají na další „kamarády“. Zapojíte se i Vy?