Projekty: Charita   Boromejky      Koberec   Holubičky  Šitíčka  Klokánek  AfrikaForest

Pomáháme

 

Listopad 2010

1 QUILT

 

The Global Quilt is finished and can be found on our website at: www.globalchange.me
We have received over 300 blocks from around the world and will be making many quilts to help build latrines for schools in Central African. We will be posting photos of the school on our website soon.
Thank you so much for participating in this project.
Amy Allen
 

 

globalchange_me.htm

Global Quilt Project for Central Africa RepublicMilé přítelkyně patchworku,
v tomto projektu, do kterého se zapojilo téměř 40 účastnic, bylo vytvořeno 71 bloků. BPK shromáždilo tyto bloky a zajistilo odeslání organizátorům soutěže. Bloky po sešití a vypracování do quiltů budou vydraženy a výtěžek z prodeje poslouží pro zajištění vody a výstavbu sociálních zařízení pro děti v Centrální Africe. Děkujeme vám za podporu tohoto projektu díky níž snad, byť nepatrnou měrou, přispějeme ke zlepšení životní situace afrických dětí.


Jana Haklová
předsedkyně BPK
 

http://www.globalchange.me/Global_Quilt.html

Galerie bloků